15 Haziran 2011 Çarşamba

✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿


Bir adam Medine'de bir ev yaptı. Oradan ayrıldığı bir zaman Ebu Hureyre (ra) gelip evin kapısına dikildi. Orada bir de Arabi dikiliyordu.

Ev sahibi geldiğinde: Otur ya Eba Hureyre! Evimin kapısı üzerine ne yazmamı tavsiye edersin? diye sordu.

Ebu Hureyre (ra): Kapının üzerine: Harab olması için yaptım, ölmek için doğdum ve varisler için topladım yaz! dedi. (Ebu Nu'aym, Hilyetü'l-Evliya, 1/384; İbni Asakir, Tarihu Medineti Dimeşk, 148)


~KaRaGüLLe~

Hiç yorum yok: